Het Comité van Aanbeveling

We hebben verschillende personen gevraagd die met hun inzet en betrokkenheid de
bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van onze stichting kunnen vergroten.

Waarom een Stripboek over Japien 

Het doel van dit project is kinderen op Flevolandse basisscholen door de ontwikkeling van een uniek stripalbum te laten zien wat er met hun Joodse landgenoten in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dit verhaal is exemplarisch voor wat de Joden…