Activiteiten

Uitgevoerde activiteiten

  • ontwikkelen van startpagina Urk 'Urksfruit'
  • 1 aprilgrap 'steen van Odulphus'
  • heruitgave Urker kwartet
  • uitgave bouwplaat traditioneel Urker huisje Wijk 6-22
  • publicatie onderzoek 'Urk en Amager'
  • initiatiefnemer oprichting Stichting Urker Botter
  • samenwerking met archief openluchtmuseum Arnhem m.b.t. het achterhalen gegevens van oud Urker foto materiaal
  • realisering en uitgifte van replica Urker broekstukken
  • onderhouden van diverse samenwerking- en ondersteunings contacten.

Alle bovenstaande activiteiten zijn volledig met eigen middelen en sponsoring gefinancierd.