Ontstaan vanuit een grap 

Het ontstaan van de stichting heeft alles te maken met het onderzoek en de voorbereidingen voor een op Urk niet geëvenaarde 1 aprilgrap uit 1987, waarbij een periode in de geschiedenis van het eiland Urk een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Tijdens de middeleeuwen was in Duitsland Otto de eerste aan de macht. Hij had de paus afgezet en zelf een andere benoemd. Na een korte tijd werd hij gekroond tot keizer. Hij was dus bij de roomsen niet zo geliefd.

Het was in die tijd dat zijn broer Bruno, aartsbisschop van Keulen, het Sint - Panthaleons klooster stichtte. Dit klooster gaf de keizer de gelegenheid om de geestelijken tot vrienden te maken en tevens om goed werk te doen. In 966 gaf de keizer de helft van Urk aan dit nieuwe klooster en hiermee werd Urk dus schattingsplichtig aan dit klooster.

Odulphus, een neef en naamgenoot van de abt Odulphus, kwam met het idee een klooster te stichting in Stavoren, hetgeen geschiedde en hij werd de eerste abt. Kerken en kapellen moesten nu rechtstreeks aan dit klooster gelden afdragen. Ook Urk viel hier nu onder. Hij heeft Urk dus meerdere malen bezocht en scheepte zich vanuit Stavoren in om naar Urk te varen.

Vanuit dit onderzoek ontsproot het idee om via het uitvoeren van een 1 aprilgrap gericht op Odulphus en de publiciteit die dit zou genereren de geschiedenis van deze periode onder de aandacht te brengen.

Naar de verantwoordelijken voor deze grap kan slechts gegist worden. Vele personen worden er van verdacht en evenzo velen zouden het oh zo graag willen bevestigen maar daar blijft het dan ook bij. Nu na bijna 35 jaar geeft stichting Odulphus openheid van zaken en is het enige en ware verhaal te lezen onder het project  Odulphus Mare.

Na de geslaagde grap kwamen de initiatiefnemers tot de conclusie dat ze meer wilden doen met hun passie voor de Urker historie. Op 24 augustus 2001 werd hiervoor officieel de Stichting Odulphus bij notariële akte opgericht.