Doelstelling

De stichting heeft ten doel zich op een educatieve en (re)creatieve manier bezig te houden met geschiedenis, traditie, cultuur en humor van Urk en de Urkers, waar zij zich ook mogen bevinden, en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen om het doel te bereiken:

  • het doen van onderzoek
  • het publiceren van artikelen
  • het onderhouden van een internetsite
  • het ontwikkelen en uitgeven van artikelen en overige producten
  • het vergaren van materiaal