Het Comité van Aanbeveling

Het Comité van aanbeveling bestaat uit mensen die onze stichting een warm hart
toedragen en in het bijzonder het belang van de totstandkoming van het stripboek,
met lesbrief en QR-Code over de geschiedenis van de Urker-Joodse familie Kropveld
temidden van de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede wereldoorlog ondersteunen.

De geachte leden van het Comité van aanbeveling zijn:

 • Rabbijn J.S. Jacobs, opperrabbijn
 • Dhr. Ronald Leopold, algemeen directeur - executive director Anne Frank Stichting
 • Prof. dr. Kees Ribbens | NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies / Center for Historical Culture, Erasmus Universiteit Rotterdam | NIOD : Senior onderzoeker | EUR-CHC : Bijzonder hoogleraar | Erasmus School of History, Culture and Communication
 • Prof. dr. Emile Schrijver, directeur Joods Cultureel kwartier
 • Drs. Jaap van Gelderen, oud-docent Kerkgeschiedenis Protestantse Theologische Universiteit, publiceert o.a. over Joodse geschiedenis, meelezer stripboek project.
 • Drs. Geert Hovingh, emeritus predikant, auteur Biografie Johannes Post, publiceert over geschiedenis Tweede Wereldoorlog, auteur lijst van predikanten die Joden hebben geholpen in de Tweede Wereldoorlog
 • Dhr. Jan Verhoeff, waarnemend beheerder Museum 'Het Oude Raadhuis'
 • Dhr. Robert Hofman, Stichting Urk in Oorlogstijd
 • Dhr. Klaas Johannes Romkes, Stichting Urker Taol
 • Mevr. Christel Tijenk, hoofd Kenniscentrum Herinneringscentrum Kamp Westerbork
 • Dhr. Klaas Post, voorzitter Stichting Urker Uitgaven
 • Dhr. Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland
 • Dhr. Johannes Spoelstra, voorzitter Stichting Urker Botter
 • Dhr. Freek Brouwer, wethouder Sociaal Domein, Cultuur en Sport, Gemeente Urk