Crowdfundingsactie heeft haar doel bereikt!

Het is ongelofelijk bemoedigend te mogen ervaren en zien hoe de betrokkenheid van het project toeneemt. Zoveel positieve reacties, spontane initiatieven en activiteiten met als doel geld in te zamelen om er met elkaar voor te zorgen dat het stripboek er komt. Nog voordat de termijn van de crowdfundingsactie was afgelopen stond de teller al boven het streefbedrag. 

Nu de actie is afgelopen en ons doel is bereikt kan het stripboek er komen. De aanzet hiertoe is inmiddels gegeven. Scriptschrijver Frank Jonker en tekenaar Danker Jan Oreel, beiden zeer bekend in Nederland,  gaan aan de slag. 
We zoeken nog naar een vorm om de voortgang van het project onder de aandacht te kunnen brengen.

Het is de bedoeling dat het stripboek voor april 2022 wordt gepresenteerd waarna het te koop is.
We houden u natuurlijk op de hoogte.
Binnenkort nemen we contact op met allen die een voorinschrijving hebben gedaan of op een andere manier een reservering voor een stripboek hebben gedaan.