Gemeente Urk subsidieert € 4500,00

Vele partijen dragen ons initiatief inmiddels een warm hart toe en nu mogen we ook de Gemeente Urk hieraan toevoegen. Tijdens onze positieve gesprekken met Wethouder Freek Brouwer, tevens lid van de Commissie van Aanbeveling, mochten we al veel steun van de gemeente ervaren.  Constructief werd met ons meegedacht, het project in netwerken besproken en vele handreikingen werden gedaan. Een subsidieverzoek kon en mocht niet achterwege blijven.

We zijn dan ook blij verrast dat we van de Gemeente Urk een investeringssubsidie van € 4500,00 tegemoet kunnen zien. 'Een bijdrage om dit mooie initiatief te realiseren'