Scriptschrijver blijft betrokken

Scriptschrijver Frank Jonker was als eerste aan de beurt om met de opzet van ons verhaal aan het werk te gaan. Het was verbluffend te merken hoe hij het verhaal wist om te zetten in korte pakkende zinnen of tekens die in tekstballonnetjes geplaatst werden.  
Hij vertaalde het verhaal in scenario's van 1 pagina. Hierin beschreef hij nauwgezet hoe hij zich het beeld voorstelde. Aan tekenaar Danker Jan Oreel was dan de taak om dit visueel te maken.
Ter illustratie de beschrijving van Frank en de gemaakte tekening van Danker Jan.

1. Flashback. De familie Snoek zit op het achtererf van hun huis, dat door een kippenhok gescheiden wordt van dat van de Kropvelds. Het huis van de familie staat in de Oranjebuurt, dus 90° ten opzichte van dat van de Kropvelds. De Snoeks nodigen Japien en zijn gezin uit om bij hen te komen.

SNOEK: Hee, Japien. Kom er bij, man. Het is hier gezellig.
VROUW: Ik doe de deur wel open voor jullie.
JAPIEN: Niet nodig…

Duidelijk zal zijn dat de twee kunstenaars heel goed op elkaar ingespeeld moeten zijn. Gelukkig zit dat wel goed. Het samenspel tussen hen is bijzonder en samen hebben ze  al vele opdrachten mogen doen.

Het is dan ook bijzonder dat Frank, ondanks dat zijn aandeel in het project al is afgerond, hij toch nog steeds de pagina's met afbeeldingen blijft volgen. Hij kijkt of de tekeningen met zijn script een logische lijn heeft zodat het geheel goed en prettig leesbaar blijft. Achter de schermen blijft hij dan ook werkzaam en zijn betrokkenheid is voor ons van onschatbare waarde.

Ook uw betrokkenheid en steun is en blijft van belang. Help ons de toenemende kosten te kunnen betalen.

Door; bestellen van het stripboek  (€ 10,00 excl. verzendkosten) en Sponsoring.
(De betaling kunt u voldoen op rek. nr. NL33 RABO 0352 7334 62 ten name van Stichting Odulphus)

Bestellen
Bestellen  is mogelijk per exemplaar, maar ook in grotere aantallen.
1 stripboek kost u €10,-  (excl. verzendkosten)

Sponsoring
Wilt u meehelpen d.m.v. sponsoring, dan hebben wij vele aantrekkelijke mogelijkheden. Als erkende Anbi-stichting is uw sponsoring aftrekbaar van de belasting.

Sponsoring kan met elk willekeurig bedrag, met voordelen: gratis aantal stripboeken, iedere sponsor vermelden wij op de website, vermelding in het stripboek met uw naam en/of bedrijf, speciale uitgaven met signering, enz.

  • Bij sponsoring van €100,- tot €250,-: vermelding op de website plus 1 stripboek
  • Bij sponsoring van €250,- tot €500,-: vermelding op de website plus 1 speciale editie
  • Bij sponsoring van €500,- en meer: Vermelding op de website, 1 speciale uitgave plus vermelding in het stripboek!

Heeft u zelf bijzondere wensen of ideeën? Wij denken graag met u mee!

Uw hulp is noodzakelijk en van harte welkom.

Ga naar Toezegging sponsorbijdrage of gift