Provincie Flevoland stelt € 10.000,00 subsidie beschikbaar

De Gedeputeerde staten concludeerden dat het project, realisatie Stripboek 'Japien de Joode', een maatschappelijk belang nastreeft dat past binnen het provinciaal beleid. De aanvraag is realistisch en heeft haalbare prestaties.

Ze zijn van mening dat onze aanvraag een wezenlijke bijdrage levert aan het toegankelijk maken van het erfgoed van Flevoland, vooral door de plaatsing van het Flevolandse verhaal van de familie Kropveld in de bredere context van de Nederlandse geschiedenis.