Stichting Zabawas doet donatie

Historie en doelstellingen

Stichting Zabawas werd opgericht op 23 januari 2004 door de heer C.J. Zanen. De heer Zanen was bij leven directeur en later (gedelegeerd) commissaris van het gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijf Zanen Verstoep, dat in 1988 overging in handen van Koninklijke Boskalis Westminster NV.

De heer Zanen heeft samen met zijn echtgenote mevrouw C.C. Zanen-Bakker bepaald dat hun vermogen bij overlijden ten goede zou komen aan de door hem opgerichte Stichting Zabawas (Zanen Bakker Wassenaar). De heer Zanen overleed op 28 januari 2005 en mevrouw Zanen-Bakker overleed op 7 juli 2013.

De stichting is een zogenaamde familiestichting; een niet collecterende stichting die uitkeringen doet uit een gedoneerd familievermogen. 
De stichting verleent geldelijke steun aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.
Het bestuur bestaat nog steeds voor een gedeelte uit leden die indertijd door de heer Zanen zelf zijn aangezocht.