Stripboek krijgt bekendheid

Het verhaal van Japien de Joode en zijn familie komt door de totstandkoming ook elders onder de aandacht. Zo verscheen er een artikel in JagDaf en op de site van het OJEC (Overlegorgaan Joden en christenen, ojec.org).

Nog mooier is het natuurlijk als er een uitnodiging komt om een lezing te verzorgen. In het contact met de aanwezigen is te merken hoe waardevol en belangrijk het initiatief, om een stripboek met lespakket te realiseren, gevonden wordt.

Het is dan ook schrikken als tekenaar Danker Jan Oreel plotseling, wegens een lichte hersenbloeding, zijn werkzaamheden noodgedwongen moet neerleggen. Hij zal voorlopig wel rust moeten houden. Immers, zijn gezondheid en herstel staan voorop.
Na de zomervakantie hoopt hij zijn werkzaamheden weer te kunnen hervatten.
Hij geeft aan de afronding van het stripboek over Japien de Joode met vertrouwen tegemoet te zien.
Om de druk van de ketel te halen is de presentatie naar volgend voorjaar verschoven. 

Inmiddels zijn alle Fondsen en subsidieverstrekkers die meewerken aan de totstandkoming van het stripboek ingelicht en denken ruimhartig mee. 
Ook is via de nieuwsbrief de informatie gedeeld en het is verheugend en bemoedigend om te merken dat iedereen begrip heeft voor de ontstane situatie.

Wilt u op de hoogte gehouden worden via de nieuwsbrief?
Stuur ons dan een mail 📩 of doe een voorinschrijving of sponsoring.