Vfonds subsidieert € 15.000,00 

Vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke
democratische rechtstaat en een vreedzame samenleving. Door jaarlijks ruim 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en projecten te steunen wil vfonds verschillende generaties stimuleren en inspireren zich hier actief voor in te zetten.

Volgens het fonds kunnen we, onder het motto ‘vrede maken we samen’ elkaar helpen om de zichtbaarheid en impact van het project en onze samenwerking te vergroten. Op die manier inspireren we samen andere initiatieven die zich inzetten voor een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.