Willem Hoekstra fonds doet gift

Om het stripboek over het gezin van Japien en Hendrika te kunnen financieren worden door het bestuur diverse acties ondernomen. Hiertoe behoort ook het aanschrijven van diverse fondsen.

Een van de nieuwe fondsen is de stichting Willem Hoekstra fonds en deze heeft als visie; dat zij een instelling beoogt te zijn welke het algemeen maatschappelijk belang nastreeft, een en ander door het doen van giften met name binnen de regio Urk. De Stichting wil een betrouwbare lange termijn partner en financier zijn van de door haar ondersteunde goede doelen.

We waren als bestuur dan ook bijzonder verheugd onderstaand bericht van het fonds te ontvangen;

Het bestuur van de stichting Willem Hoekstra Fonds heeft over uw aanvraag vergaderd en wij willen u € 8.669.75 als gift toekennen. Wij zijn heel benieuwd naar het eindresultaat.

Wij zeggen het bestuur hiervoor hartelijk dank en zullen het fonds middels de nieuwsbrief op de hoogte houden over de voortgang van het project.